Cần Thợ Nails Everything Bao Lương $1000/Tuần Có Chỗ Ở In Alabama

Area: Prattville,Alabama / Phone:(706) 518-6233 / Zipcode: 36066
Tiệm nails thành phố Prattville tiểu bang Alabama. Khu mỹ trắng, khách sang, trong shopping lớn target. Cần thợ nails làm everything, bao lương $1000/ tuần, tip hậu. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 706-518-6233 or 334-285-5330

Tin liên quan