Cần Thợ Nails Gấp Bao Lương $1400/Tuần In South Carolina

Area: Seneca, South Carolina / Phone:(706) 498-4165 /
Tiệm cần thợ nails biết làm bột bao lương $1400/ tuần ở South Carolina. Thợ phải có bằng SC, giá nail cao, tip cao( $250-$400/ tuần). Khu mỹ trắng, có chỗ cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 706-498-4165
 
Cần Thợ Nails Gấp Bao Lương $1400/Tuần In South Carolina
 
Cần Thợ Nails Gấp Bao Lương $1400/Tuần In South Carolina

Tin liên quan