Cần thợ nails gấp, bao lương $ 900 & up/ tuần In Lancaster California

Area: Lancaster, California / Phone: / Zipcode: 93536
Cần thợ nails gấp, bao lương $ 900 & up/ tuần


Cần gấp thợ biết làm Everything, Bột, Chân tay nước , Wax. Bao lương 900/ tuần. Tiệm khu Mỹ Trắng, tiền tips cao. Số cell liên lạc: 661-675-6107
 
Thank you!!!!
 
Bliss nails & spa
42216 50th st west
Lancaster, CA 93536

Tin liên quan