Cần Thợ Nails Gấp Bao Luong Cao In Texas

Area: Killeen, Texas / Phone:(469) 237-4489 /
Tiệm City Nail thành phố Killeen, Texas cần thợ nails gấp, nhận thợ có giới hạn. Thợ tay chân nước bao lương $800-$1,000/ tuần. Thợ làm everything bao lương $1,000-$1,400/ tuần. Có chỗ ở ổn định cho thợ ở xa. Tiệm cách Houston 3h, Dallas 2h5 phút, Austin 1h. Xin liên lạc: anh Thiện Tâm (cell) 469-237-4489 để biết thêm chi tiết.

Tin liên quan

Cần Thợ Nails Gấp Bao Luong Cao In TexasCần Thợ Nails Gấp Bao Luong Cao In TexasTiệm City Nail thành phố Killeen, Texas cần thợ nails gấp, nhận thợ có giới hạn. Thợ tay chân nước bao lương $800-$1,000/ tuần. Thợ làm everything bao lương $1,000-$1,400/ tuần. Có chỗ ở ổn định cho thợ ở xa. trên Bình chọn