Cần Thợ Nails Gấp Bao Lương Khu Mỹ Trắng Tiểu Bang Mississippi

Area: Starkville, Mississippi / Phone:(662) 401-5499 / Zipcode: 39759
Cần thợ nails biết làm tay chân nước, bột, shellac. Tiệm  khu mỹ trắng, khách sang, gần trường đại học. Nếu biết làm bột, chân tay nước bao $1000/ tuần trên ăn chia, Có chỗ cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 662-401-5499
 
Cần Thợ Nails Gấp Bao Lương Khu Mỹ Trắng Tiểu Bang Mississippi
Cần Thợ Nails Gấp Bao Lương Khu Mỹ Trắng Tiểu Bang Mississippi
Cần Thợ Nails Gấp Bao Lương Khu Mỹ Trắng Tiểu Bang Mississippi
 
 
Cần Thợ Nails Gấp Bao Lương Khu Mỹ Trắng Tiểu Bang Mississippi

Tin liên quan