Cần Thợ Nails Gấp Có Bằng Income Ổn Định Và Cần Receptionist In Arizona

Area: Peoria, Arizona / Phone:(602) 300-3431 /
Tiệm sang nhất vùng và rộng lớn, income ổn định và giá rất cao. Môi trường không tranh giành và vui vẻ. Tiệm có người dọn dẹp sạch sẽ và Receptionist. Cần thợ nails có bằng tay chân nước, bột, và wax. Full-time or Part-time. Bao lương hay ăn chia tuỳ ý. Tiệm cần chị em thạo tiếng Anh lam receptionist. Có phòng share cho người ở xa! Xin gọi Hannah 602-300-3431 (cell) or 623-777-7703 (work)
 
Cần Thợ Nails Gấp Có Bầng Income Ổn Định Và Cần Receptionist In Arizona
Cần Thợ Nails Gấp Có Bầng Income Ổn Định Và Cần Receptionist In Arizona

Tin liên quan