Cần Thợ Nails Gấp Khu Sang Vùng Coppell Texas

Area: Coppell, Texas / Phone:(469) 396-6718 /
Tiệm Castle Nail Spa ở Coppell, Texas cần thợ nails bột, chân tay nước, thợ biết làm everything càng tốt. Bao lương $800 and up. Tiệm khu mỹ trắng khách sang, gần nhà hàng, chợ....không khí làm việc vui vẻ như gia đình. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 469-396-6718(c) or 972-745-7300(w)

Tin liên quan

Cần Thợ Nails Gấp Khu Sang Vùng Coppell TexasCần Thợ Nails Gấp Khu Sang Vùng Coppell TexasTiệm Castle Nail Spa ở Coppell, Texas cần thợ nails bột, chân tay nước, thợ biết làm everything càng tốt. Bao lương $800 and up. Tiệm khu mỹ trắng khách sang, gần nhà hàng, chợ....không khí làm việc vui vẻ như gia đình. trên Bình chọn