Cần Thợ Nails Gấp Vùng Stephens City, Va

Area: Stephens City, Virginia / Phone:(540) 532-3698 / Zipcode: 22655
Cần thợ nail nữ biết làm bột hay chân tay nước, làm khu mỹ trắng, típ cao, gần khu Eden 1 tiếng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Bao lương thợ giỏi bột $800/tuần quanh năm, Cần thợ chân tay nước gấp. Sẽ nhận thợ mới ra nghề nếu chịu học và take time với khách. Sẽ chỉ dạy tận tình.

Tin liên quan