Cần Thợ Nails In CA

Area: , California / Phone:(714) 726-5174 /
Tiệm High-end Nail bar Huntington Beach cần gấp thợ Bột trẻ kinh nghiệm, biết làm nhúng, thợ Tay Chân Nước, Eyeslash và Facial. Tiệm đông, khách Mỹ trắng, tip cao, income ổn định. Không khí làm việc vui vẻ, không giành giật.
 Mọi chi tiết xin liên hệ : 714-726-5174 hoặc 714-786-9841. Có thể nhắn tin nếu không nghe máy.
High-end Nail bar I Huntington Beach, CA

Tin liên quan