Cần Thợ nails In Carbondale, IL

Area: Carbondale, Illinois / Phone:(562) 852-0207 / Zipcode: 62901

Cần thợ nail.Tiệm California Pro Nails đang cần thợ nails biết làm everything. "Bao lương $1,200/6 ngày hơn ăn chia Year Round " . Tiệm cũng đang cần thợ CTN, bột pink & white, gel polish, bột nhúng DIP. Bao lương $900/6 ngày hơn ăn chia Year Round cho thợ làm CTN, gel polish, and bột nhúng DIP. Thợ không có kinh nghiệm xin miễn gọi. Thank you. Mọi chi tiết xin liên lạc: Vy 562-852-0207 (cell) 618-529-3638 (tiệm)California Pro Nails
1725 W Main St
Carbondale, IL - 62901

 

Tin liên quan