Cần Thợ Nails In Columbia, SC

Area: Columbia, South Carolina / Phone:(262) 215-9286 /
Tiệm Beauty Time Nails & Spa In Columbia SC tuyển thợ Nails biết làm everything có bằng South Carolina, nếu cần thì chủ sẽ hỗ trợ đổi sang bằng SC. Tiệm khu Mỹ trắng, típ cao, good location khách đông, bao lương $ 1000/ tuần trên ăn chia. Có phòng riêng cho thợ ở xa. Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng, chủ vui tính.Xin liên lạc 262-215-9286 ( C) hoặc 803-626-8464 ( W). Nếu không nghe phone thì để lại tin nhắn. 
Beauty Time Nails & Spa In Columbia SC

Tin liên quan