Cần Thợ Nails In Effingham Illinois

Area: Effingham, Illinois / Phone:(714) 326-8066 / Zipcode: 62401
Tiệm nails OK Nails thành phố Efingham tiểu bang Illinois, rất đông khách, 100% khách mỹ trắng. Income cao $4000-$6000/ tháng, tip hậu. Cần thợ nails gấp bao lương or ăn chia tùy theo tay nghề. Có chỗ cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng như gia đình. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc ( call, text message nếu bắt phone không kịp) chị Hoàng 559-827-8186, chị Julie 714-326-8066, phone tiệm 217-347-6566

Tin liên quan