Cần Thợ Nails In Hot Springs, AR

Area: , Arizona / Phone:(870) 671-6527 / Zipcode: 71913
Tiệm khu mỹ trắng giá cao tip hậu đang cần thợ làm bột và chân tay nước . không khí làm việc vui vẻ thỏai mái.  Lương từ 4000-6000/tháng. Có chỗ ở cho anh/chị/em ở xa Anh/chị /em đang cần việc hay muốn thay đổi không khí làm việc xin liên lạc Lily @ 870-671-6527.

Tin liên quan