Cần Thợ Nails In Houston

Area: Houston, Texas / Phone:(312) 774-2223 /
Cần thợ nails biết làm bột + dip + tay chân nước + wax + eyelash all kind thợ ( nếu biết càng tốt ). Bao lương or ăn chia tùy theo bạn muốn. Thợ nam nữ, già trẻ đều ok nhưng phải biết make up. Không khí làm việc vui vẻ như gia đình. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc (call or text) 312-774-2223, 832-997-3013, phone tiệm 832-653-5376

Tin liên quan