Cần Thợ nails In Mesquite,TX

Area: Killeen, Texas / Phone:(469) 358-0934 / Zipcode: 75181

Cần Thợ Nails GấpTiệm nails vùng Mesquite cần thợ nails gấp. Tiệm đang cần thợ TCN, Bột, Wax. Tiệm khu 3 màu, tip cao. Chỗ làm hòa đồng, vui vẻ, thoải mái. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 469-358-0934
thank you!

Tin liên quan