Cần Thợ nails In New Bern, NC

Area: New Bern, North Carolina / Phone:(252) 288-2288 / Zipcode: 28560

Cần Thợ Nails Gấp


 
Tiệm JAN NAILS đang cần thợ nails biết làm everything ( thợ local càng tốt ). Tiệm ở khu Mỹ Trắng. Bao ăn , lương trên ăn chia. Không khí làm việc vui vẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc : 252-288-2288
Thank you
 
Cần Thợ nails In New Bern, NC
JAN NAILS
Cần Thợ nails In New Bern, NC
JAN NAILS
Cần Thợ nails In New Bern, NC
JAN NAILS
Cần Thợ nails In New Bern, NC
JAN NAILS
Cần Thợ nails In New Bern, NC
JAN NAILS 
 
JAN NAILS
1248 US Hwy 70 E
New Bern, NC, 28560

Tin liên quan