Cần Thợ Nails Bao Lương $4000/Tháng In New Hampshire

Area: Epping, New Hampshire / Phone:(657) 346-8722 /
Tiệm Nails ở Thành Phố Epping tiểu bang New Hampshire. Cần nhiều thợ nails có kinh nghiệm, thợ xuyên bang ok. Bao lương $4000/ tháng hơn ăn chia 6/4. Tiệm khu mỹ trắng 100%, tip cao. Làm việc vui vẻ không khí gia đình. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc chị Kim  657-346-8722 or 603-679-9688

Tin liên quan

Cần Thợ Nails Kinh Nghiệm Xuyên Bang Ok Bao Lương $4000/Tháng In New HampshireCần Thợ Nails Kinh Nghiệm Xuyên Bang Ok Bao Lương $4000/Tháng In New HampshireTiệm Nails Thành Phố Epping tiểu bang New Hampshire. Cần nhiều thợ nails kinh nghiệm, xuyên bang ok. Bao lương $4000/ tháng hơn ăn chia 6/4. Tiệm khu mỹ trắng 100%, tip cao. Làm việc vui vẻ không khí gia đình. trên Bình chọn