Cần Thợ Nails Làm Bột và Tay Chân Nước Bao Lương Good Tip In Texas

Area: Houston, Texas / Phone:(281) 650-1896 /
Cần thợ nails biết làm bột tay chân nước. Tiệm nails trong shopping center, mall rất đông khách, khách dễ thương, tip cao. Bao lương thợ bột $ 800- $ 850 nếu có tay nghề, chân tay nước $650, biết wax $ 750. Không khí làm việc vui vẻ thoải mái. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 281-650-1896 (c) or  281-328-9900
 
 
Cần Thợ Nails Làm Bột và Tay Chân Nước Bao Lương Good Tip In Texas
 
Cần Thợ Nails Làm Bột và Tay Chân Nước Bao Lương Good Tip In Texas
Cần Thợ Nails Làm Bột và Tay Chân Nước Bao Lương Good Tip In Texas
 
Cần Thợ Nails Làm Bột và Tay Chân Nước Bao Lương Good Tip In Texas
 
 
 
 
A+ Nails Spa & Salon
3305 Asbury Rd
Dubuque, IA 52002

Tin liên quan