Cần Thợ Nails Làm Everything Bao Lương Cao In Mount Pleasant SC

Area: Mount Pleasant, South Carolina / Phone:(616) 325-8761 / Zipcode: 29464

Cần Thợ Nails Có Bằng SC Làm Vùng Mount Pleasant SC


 
 
Cần thợ nails, thợ làm chân tay nước, gel, dipping, vùng Mount Pleasant SC. Thợ phải có bằng SC, tiệm ở khu Mỹ trắng, đông khách quanh năm. Bao lương theo khả năng, thợ làm chân tay nước $4500-5000/ tháng, thợ giỏi $5000-6000/ tháng. Tiệm làm Không khí gia đình vui vẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua số phone: 616-325-8761 (cell) hoặc 843-557-3767 (w). Thank you!
 
Ocean Nails & Spa​
1303 Ben Sawyer Blvd Ste 8
Mount Pleasant, SC 29464
 

Tin liên quan