Cần Thợ Nails Làm Khu Mỹ Trắng Lương Cao Tip Hậu In Decatur Geogria

Area: Decatur, Georgia / Phone:(678) 979-8653 /
Tiệm nails vùng Decatur Geogria. Cần thợ nữ biết làm bột SNS, tay chân nước, wax, giá cao tip nhiều. Bao lương nếu cần. Tiệm khu mỹ trắng, khách dễ thương. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đông, chủ công bằng dễ tính. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 678-979-8653. 
 

 

Tin liên quan