Cần Thợ Nails Làm Việc Lâu Dài Lương $4500-$6000/tháng In Alabama

Area: Tuscaloosa,Alabama / Phone:(205) 366-0512 /
Cần thợ nails làm việc lâu dài, tiệm trong shopping TT Max, khách sang, dễ chịu. Lương $4500-$6000 1 tháng. Bao lương or ăn chia tùy ý. Có chỗ cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ, thoải mái hòa đồng. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 205-366-0512

Tin liên quan