Cần Thợ Nails Làm Việc Ở Matthews NC

Area: Matthews, North Carolina / Phone:(757) 679-5215 / Zipcode: 28105
Cần Thợ Nails Làm Việc Ở Matthews NC
Tiệm My Bella Nails and spa at 3321 Siskey Pkwy, Matthews, NC,  cần thợ nails Nữ biết làm SNS, Gel, Waxing. Tiệm bao lương, trên ăn chia, hoặc tùy theo khả năng. Có bằng NC
Tiệm nằm ở khu Puplix supper Market at MCkee Farms, khu sầm uất, sung quanh gần nhà bank, Khu Mỹ trắng, Nên income cao, Tip cao.
Contact Phương để có công việc ổn định,Lương cao : W (704) 844-6668 or cell (757) 679-5215

Tin liên quan