Cần Thợ Nails Massage & Facial Biết Xâm Càng Tốt

Area: Parkville, Maryland / Phone: /

Cần Thợ Gấp Gấp !


 

Tiệm Nails & Day spa sang trọng khách Mỹ Trắng 100% Giá Cao ,Tip $450-550 một Tuần . Cần thợ massage và facial biết xâm thì càng tốt . Cần thợ nails biết làm đủ thứ, hoặc chân tay nước. Bao lương theo khả năng $1,200-$1,500. 

 

Mọi chi tiết xin vui lòng gọi về : 301-256-7569 Cell hoặc 301-256-7568 Cell hoặc 301-934-4444 W. 

address: Parkville, Mariland
Cần Thợ Nails Massag & Facial Biết Xâm Càng Tốt
Cần thợ massag và facial
Cần Thợ Nails Massag & Facial Biết Xâm Càng Tốt
Cần thợ massag và facial
Cần Thợ Nails Massag & Facial Biết Xâm Càng Tốt
Cần thợ massag và facial
Cần Thợ Nails Massag & Facial Biết Xâm Càng Tốt
Cần thợ massag và facial
Cần Thợ Nails Massag & Facial Biết Xâm Càng Tốt
Cần thợ massag và facial
Cần Thợ Nails Massag & Facial Biết Xâm Càng Tốt
Cần thợ massag và facial

Thank You !

Tin liên quan