Cần Thợ Nails Nam Nữ Biết Làm Everything

Area: Fredericksburg, Virginia / Phone:(703) 409-5930 / Zipcode: 22401
Tiệm vùng Fredericksburg VA, cần gấp thợ nữ hay nam biết làm đủ thứ, biết waxing càng tốt. Bao lương $700 /tuần tiệm đóng cửa chủ nhật. Xin liên lạc: Work : 540-374-2009 Cell : 703-409-5930

Tin liên quan