Cần Thợ Nails Nữ Có Bằng KY Làm Ở Louisville KY Khu Khách Sang Tip Cao

Area: Louisville, Kentucky / Phone:(502) 410-9557 / Zipcode: 40241

Cần Thợ Nails Làm Ở Louisville KY


 
 
Cần thợ nails, thợ nữ biết làm bột, everything, có kinh nghiệm, có bằng KY. Bao lương $4000/ tháng trên ăn chia. Tiệm ở khu Mỹ trắng khách sang, đông khách, tip cao, giá nails cao. Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng như gia đình. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 502-410-9557 hoặc phone tiệm 502-423-2277. Thank you!
 
Cần Thợ Nails Nữ Có Bằng KY Làm Ở Louisville KY Khu Khách Sang Tip Cao
Cần thợ nữ biết làm bột, everything có kinh nghiệm
Cần Thợ Nails Nữ Có Bằng KY Làm Ở Louisville KY Khu Khách Sang Tip Cao
Cần thợ nữ biết làm bột, everything có kinh nghiệm
Cần Thợ Nails Nữ Có Bằng KY Làm Ở Louisville KY Khu Khách Sang Tip Cao
Cần thợ nữ biết làm bột, everything có kinh nghiệm
Cần Thợ Nails Nữ Có Bằng KY Làm Ở Louisville KY Khu Khách Sang Tip Cao
Cần thợ nữ biết làm bột, everything có kinh nghiệm

 
Q Nails
3580 Springhurst Blvd
Louisville, KY 40241

Tin liên quan