Cần Thợ Nails Nữ Có Kinh Nghiệm Lương cao Tip Hậu In South Carolina

Area: , South Carolina / Phone:(803) 387-6568 /
Cần thợ nails nữ có kinh nghiệm giỏi bột, chân tay nước. Tiệm rất đông khách, khách dễ chịu, nửa trắng nửa đen. Lương cao, tip hậu, income $ 3500K trở lên / tháng. Có nhà riêng biệt, sạch sẽ cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ, chủ dễ thương. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 803-387-6568 or 803-596-3637
 
Cần Thợ Nails Nữ Có Kinh Nghiệm Lương cao Tip Hậu In South Carolina
Cần Thợ Nails Nữ Có Kinh Nghiệm Lương cao Tip Hậu In South Carolina
Cần Thợ Nails Nữ Có Kinh Nghiệm Lương cao Tip Hậu In South Carolina
 
Cần Thợ Nails Nữ Có Kinh Nghiệm Lương cao Tip Hậu In South Carolina
 
Cần Thợ Nails Nữ Có Kinh Nghiệm Lương cao Tip Hậu In South Carolina
Cần Thợ Nails Nữ Có Kinh Nghiệm Lương cao Tip Hậu In South Carolina
Cần Thợ Nails Nữ Có Kinh Nghiệm Lương cao Tip Hậu In South Carolina
 
Cần Thợ Nails Nữ Có Kinh Nghiệm Lương cao Tip Hậu In South Carolina
 

Tin liên quan