Tiệm Nail Rất Đông Khách Cần Thơ Nails Nữ Giỏi Lương Cao Có Chổ Ở Cho Thợ ở Xa

Area: , South Carolina / Phone: /
Cần thợ nails nữ có kinh nghiệm giỏi bột, chân tay nước. Lương cao, tip hậu, income $ 3500K trở lên / tháng. Tiệm rất đông khách, khách dễ chịu, nửa trắng, nửa đen. Có nhà riêng biệt, sạch sẽ cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ, chủ dễ thương hòa đồng. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 803-387-6568 or 803-596-3637
 
Cần Thơ Nails Nữ Giỏi Lương Cao Trên $ 3500K In South Carolina
Cần Thơ Nails Nữ Giỏi Lương Cao Trên $ 3500K In South Carolina
 
Cần Thơ Nails Nữ Giỏi Lương Cao Trên $ 3500K In South Carolina
Cần Thơ Nails Nữ Giỏi Lương Cao Trên $ 3500K In South Carolina
 
Cần Thơ Nails Nữ Giỏi Lương Cao Trên $ 3500K In South Carolina
 
Cần Thơ Nails Nữ Giỏi Lương Cao Trên $ 3500K In South Carolina
Cần Thơ Nails Nữ Giỏi Lương Cao Trên $ 3500K In South Carolina
Cần Thơ Nails Nữ Giỏi Lương Cao Trên $ 3500K In South Carolina
 

Tin liên quan