Cần Thợ Nails Nữ Làm Bột Và Dip In Florida

Area: Melbourne, Florida / Phone:(321) 848-8999 / Zipcode: 32940
Tiệm Regal Nail in 8500 N Wickham rd viera, FL 32940 cần thợ nails nữ biết làm bột và dip, tiệm nằm trong khu mỹ trắng, tiệm làm tính cách gia đình, không khí vui vẻ, thân thiện, khách sang, tip hậu. Tiệm open mon to sat 9:30 am to 7: 30 pm, sun 11: am to 5:pm. Anh chị em đồng nghiệp có nhu cầu vui lòng liên lạc 321-751-6900( w) or 321-848-8999 sau 8: 00 pm. Thank you
Regal Nail
8500 N Wickham rd
viera, FL 32940

Tin liên quan

Cần Thợ Nails Nữ Làm Bột Và Dip In FloridaCần Thợ Nails Nữ Làm Bột Và Dip In FloridaTiệm Regal Nail in 8500 N Wickham rd viera, FL 32940 cần thợ nails nữ biết làm bột và dip, tiệm nằm trong khu mỹ trắng, tiệm làm tính cách gia đình, không khí vui vẻ, thân thiện, khách sang, tip hậu. Tiệm open mon to sat 9:30 am to 7: 30 pm, sun 11: am to trên Bình chọn