Cần Thợ Nails Nữ Làm Everything Lương Cao Khu Mỹ Trắng In Pennsylvania

Area: Mount Pleasant, Pennsylvania / Phone:(724) 875-3646 / Zipcode: 15666
Tiệm nails trong building của Walmart, khu mỹ trắng, khách sang Income cao. Cần thợ nails nữ biết làm everything, good tip. Có chỗ cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ hòa đồng. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc Jenny 724-875-3646. Thank you!

Tin liên quan

Cần Thợ Nails Nữ Làm Everything Lương Cao Khu Mỹ Trắng In PennsylvaniaCần Thợ Nails Nữ Làm Everything Lương Cao Khu Mỹ Trắng In PennsylvaniaTiệm nails trong building của Walmart, khu mỹ trắng, khách sang Income cao. Cần thợ nails nữ biết làm everything, good tip. Có chỗ cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ hòa đồng. trên Bình chọn