Cần Thợ Nails Nữ Làm Everything Lương Cao Khu Mỹ Trắng In Pennsylvania

Area: Mount Pleasant, Pennsylvania / Phone:(724) 875-3646 / Zipcode: 15666
Tiệm nails trong building của Walmart, khu mỹ trắng, khách sang Income cao. Cần thợ nails nữ biết làm everything, good tip. Có chỗ cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ hòa đồng. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc Jenny 724-875-3646. Thank you!

Tin liên quan