Cần Thợ Nail In Mount Pleasant Pennsylvania

Area: Mount Pleasant, Pennsylvania / Phone:(724) 875-3646 / Zipcode: 15666
Tiệm nails trong building của Walmart, khu m..ỹ t.r.ắ.n.g, khách sang Income cao,tip cao. Thợ N..am N...ữ đều được
Cần thợ nails  biết làm everything càng tốt hoặc làm tay chân nước, Dip, bột. 
Có chỗ cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ hòa đồng. 
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc Jenny (724) 875-3646 hoặc (724) 542-2944. Nếu không nghe máy xin để lại lời nhắn / text messages.
Thank you!
2142 Summit Ridge Plaza, Mount Pleasant, PA 15666

Tin liên quan