Cần Thợ Nails Nữ, Thợ Có Kinh Nghiệm, Có Bằng AZ.

Area: Tucson, Arizona / Phone:(520) 270-8921 /
Cần Thợ Nails Nữ Ở Tucson, AZ.

 
 
Cần thợ nails, thợ nữ có kinh nghiệm, biết làm bột và wax có bằng Arizona. Bao lương hoặc ăn chia, bao lương $1000-1,200/ tuần, tùy theo khả năng. Tiệm đông khách ở khu Mỹ trắng, tip hậu cao. Xin vui lòng liên lạc: 520-270-8921 hoặc 520-221-6602.
Cần Thợ Nails Nữ, Thợ Có Kinh Nghiệm, Có Bằng AZ.
Cần Thợ Nails Nữ, Thợ Có Kinh Nghiệm, Có Bằng AZ.
Cần Thợ Nails Nữ, Thợ Có Kinh Nghiệm, Có Bằng AZ.
Cần Thợ Nails Nữ, Thợ Có Kinh Nghiệm, Có Bằng AZ.

Tin liên quan