Cần Thợ Nails Ở Orlando, FL

Area: Orlando, Florida / Phone:(407) 978-6969 / Zipcode: 34741
Tiệm lớn và sang trong bật nhất orlando ! Chúng tôi cần nhiều thợ nail nam nữ giỏi ! Biết làm bột vá SNS ! Full time parttime đều nhận ! Lương cao chủ vui vẻ thoải mái . Thật lòng xin liên lạc : Tony (407) 978-6969

Tin liên quan