Cần Thợ Nails Ở Stuart, FL

Area: Stuart, Florida / Phone:(772) 979-4377 / Zipcode: 34994
Cần thợ bột, thợ Chân Tay nước, biết wax và làm Facial và làm tóc càng tốt. Lương $800-1200/Tuần, Tùy theo khả năng. Tiệm Giá Cao $25/pedi or full set, p/w -$45. Tiệm một Chủ hoạt động hơn 15 năm same location. Có chổ ở cho thợ ở Xa. Xin gọi đt Ann : 772-979-4377.

Tin liên quan