Cần Thợ Nails Ở Westerville, OH

Area: Westerville, Ohio / Phone:(440) 899-8227 / Zipcode: 44145
Ở đây khách rất là đông  Tiệm được nằm ở ,trong khu nhà giàu  Giá Nail làm khá là cao  Tiền T khỏi nói , khách nào cũng cho.  Ai đang muốn, có chỗ làm  Lương cao tip hậu đi, về không xa  Cầm phone gọi liền đi nha  Gặp Thái , theo số phone ghi bên dưới  Số phone tiệm (440) 899-8227  Bảo đảm đây , chỗ bạn tìm.

Tin liên quan