Cần Thợ Nails Pink & White Thợ Lam Đủ Thứ Chân Tay Nước Bao Lương $900 In New Mexico

Area: Carlsbad, New Mexico / Phone:(575) 499-6655 /
Tiệm nail vùng New Mexico. Cần thợ nail làm Pink & White biết làm đủ thứ, bao lương $900/ tuần. Tiệm cần thêm thợ chân tay nước. Tiệm khu mỹ trắng, tip cao. Chủ hòa đồng, làm việc không khí gia đình. Quý vị có thành ý xin liên lạc 575-499-6655 or 575-499-4070
 
Cần Thợ Nails Pink & White Thợ Lam Đủ Thứ Chân Tay Nước Bao Lương $900 In New Mexico
Cần Thợ Nails Pink & White Thợ Lam Đủ Thứ Chân Tay Nước Bao Lương $900 In New Mexico
Cần Thợ Nails Pink & White Thợ Lam Đủ Thứ Chân Tay Nước Bao Lương $900 In New Mexico

Tin liên quan

Cần Thợ Nails Pink & White Thợ Lam Đủ Thứ Chân Tay Nước Bao Lương $900 In New MexicoCần Thợ Nails Pink & White Thợ Lam Đủ Thứ Chân Tay Nước Bao Lương $900 In New MexicoTiệm nail vùng New Mexico. Cần thợ nail làm Pink & White biết làm đủ thứ, bao lương $900/ tuần. Tiệm cần thêm thợ chân tay nước. Tiệm khu mỹ trắng, tip cao. Chủ hòa đồng, làm việc không khí gia đình. trên Bình chọn