Cần Thợ Nails Tay Chân Nước & Dip Học Sinh & Sinh Viên Ok

Area: Glen Ellyn, Illinois / Phone:(708) 653-8787 / Zipcode: 60137
Tiệm nằm ngay Downtown Glen Ellyn cần thợ nails chân tay nước, Dip. Full time hoặc Part time đều được. Ưu tiên cho mấy bạn học sinh, sinh viên làm ít ngày. Tiệm khu mỹ trắng 100%, giá nails cao, tip hậu. Chỗ làm đảm bảo vui vẻ và hòa đồng. Thật lòng quan tâm xin liên lạc: 708-653-8787 (Yến).
Thank you!
 
Cần Thợ Nails Tay Chân Nước & Dip In Glen Ellyn IL
Cần Thợ Nails Tay Chân Nước & Dip In Glen Ellyn IL
Cần Thợ Nails Tay Chân Nước & Dip In Glen Ellyn IL
Cần Thợ Nails Tay Chân Nước & Dip In Glen Ellyn IL
Cần Thợ Nails Tay Chân Nước & Dip In Glen Ellyn IL
Cần Thợ Nails Tay Chân Nước & Dip In Glen Ellyn IL
Cần Thợ Nails Tay Chân Nước & Dip In Glen Ellyn IL
Cần Thợ Nails Tay Chân Nước & Dip In Glen Ellyn IL
 
Perfect 10 Nails
413 N Main St ste 2
Glen Ellyn IL 

Tin liên quan