Cần Thợ Nails Tay Chân Nước Sơn Gel, Thợ Tóc Có Kinh Nghiệm Lương $3500/Mo & Up

Area: Truckee, California / Phone:(916) 812-7647 / Zipcode: 96161
Tiệm Linda's Nails $ Spa In 11200 Donner Pass Rd Ste E1 Truckee, CA 96161 | cần thợ Nails làm bột, chân tay nước biết sơn Gel & thợ tóc có kinh nghiệm có tay nghề giỏi lương khá. Lương từ $ 3500/ tháng trở lên tùy theo khả năng, tip cao trên $1000/tháng, khách du lịch Mỹ trắng. Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng, có chỗ ở cho thợ ở xa. Tiem cach Sacramento 1.30 phút Mọi chi tiết xin liên lạc : 916-812-7647 (gọi or text nếu không nghe phone)
Thank You!
Linda's Nails $ Spa I 11200 Donner Pass Rd Ste E1 Truckee, CA 96161
 
Cần Thợ Nails Tay Chân Nước, Gel, Thợ Tóc Có Kinh Nghiệm Lương $3500/Mo & Up
Cần Thợ Nails Tay Chân Nước, Gel, Thợ Tóc Có Kinh Nghiệm Lương $3500/Mo & Up
Cần Thợ Nails Tay Chân Nước, Gel, Thợ Tóc Có Kinh Nghiệm Lương $3500/Mo & Up

Tin liên quan