Cần Thợ Nails Vùng Deer Park TX

Area: Texas / Phone:(414) 828-0099 /
Cần thợ nails làm đầy đủ in Deer Park TX. Cần thợ làm bột hoặc tay chân nước đều được, thợ full time hay part time welcome. Tiệm nằm trong khu shopping center lớn có Food town Walgreen, khu m.ỹ t.r.ắ.n.g, đông khách và làm dip nhiều, khách cho tip nhiều, môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái. Thật lòng quan tâm xin liên lạc: (414) 828-0099 gặp Ngọc hoặc (832) 429-3871 gặp Tuấn. 
Thank you
 

Tin liên quan