Cần Thợ Nails Vùng Palm Desert, CA.

Area: Palm Desert , California / Phone:(714) 467-6124 / Zipcode: 92260

Cần Thợ Nữ Làm Full Time Or Part Time Ở Palm Desert, CA.


 
 
Cần thợ nails, tiệm cần thợ nữ làm full time hay part time, cần làm lâu dài. Giá nail cao, tip cao. Chủ sẽ training nếu không có kinh nghiệm, nếu có kinh nghiệm sẽ bao lương theo kinh nghiệm. Có chỗ ở cho thợ ở xa nếu cần, ưu tiên thợ local. Lương $700-$1000/ tuần. Call: Kat 714-467-6124. Thanks!
 
Desert Nails & Spa
73160 El Paseo Ste 1
Palm Desert, CA - 92260

Tin liên quan