Cần Thợ Bột Chân Tay Nước Bao Lương $700-$1000/tuần In McKinney, Texas

Area: Mckinney, Texas / Phone:(815) 307-0603 / Zipcode: 75071
Tuyển Thợ CTN, Bột, Bao Lương $700-$100/tuần Hơn Ăn Chia In McKinney, TX
 
Tiệm Cowboys Nail Bar In McKinney, Texas  75071 cần tuyển thợ chân tay nước , thợ bột ( full time or part time ). Bao lương hơn ăn chia $700-$1000/tuần, tip cao . Tiệm làm việc vui vẻ hoà đồng. 
Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 815-307-0603.

Thank You!
Cần Tuyển Thợ Chân Tay Nước, Thợ Bột Bao Lương $700-$1000/tuần hơn Ăn Chia In McKinney, Texas

 
Cowboys Nail Bar I 8901 Virginia pkwy suit 400 McKinney Tx 75071

Tin liên quan