Cần Tuyển Thợ Nails In Round Rock Texas

Area: Round Rock, Texas / Phone:(512) 743-9029 / Zipcode: 78664
Cần nhiều thợ nails nam nữ làm tay chân nước, bột, gel, dipping, waxing, eyelash, design... Income cao tùy theo khả năng của bạn. Đảm bảo bao lương quanh năm. Tiệm sang trọng, khu trắng khách sang, tip hậu. Không khí làm viêc vui vẻ hoà thuận như giá đình. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc chị Vivian 512-743-9029 or 512-294-3163.

Tin liên quan