CầnThợ Nails In Clanton, AL

Area: Clanton,Alabama / Phone:(404) 661-4937 /
Cần thợ nails biết làm tấc cả , và thợ chân tay nước biết wax và biết vẽ càng tốt , Bao lương nếu cần , có chỗ ở cho thợ ở xa , Tiệm khu mỹ trắng ,Típ cao . Ở (Clanton, AL) mọi chi tiết xin vui long lien lạc : Nancy Số phone liên lạc: 205-755-2233 (work) or 404-661-4937 (cell)

Tin liên quan