Chic Nails New, Cần Thợ Nails Gấp, 1000&Up/ Week

Area: Hot Springs, Arkansas / Phone:501-318-6798 / Zipcode: 71913
Tiệm ở khu Mỹ trắng, khách sang, giá cao, tip hậu..đang cần thợ nail có kinh nghiệm làm acrylic, gel color, chân tay nước, biết làm wax càng tốt. Co cho o cho tho tu xa toi.

Tin liên quan