CHO VAY TIỀN MUA TIỆM NAILS - MỞ NHÀ HÀNG - KINH DOANH - NHÀ ĐẤT - SHOPPING CENTERS

Area: , / Phone: /
 • JN INVESTMENT GROUP is a Texas-based investment group which specializes in business loans, credit lines, equipment loans, start up loans, franchise loans, commercial loans, mortgage loans for companies of all sizes.
 • JN INVESTMENT GROUP is committed to excellence in all aspects of our merchant services relationships. We offer competitive rates for your loan needs. We have one of the largest secured bank systems in the industry, providing our clients with the highest level of service and protection for their merchant accounts.
We`re here 24/7/365 to ensure merchant satisfaction and rapid problem resolution.
 
For more information call/text us at (678) 971 - 7597
Email: tre247online@gmail.com
 

JN INVESTMENT GROUP (JNIG)

 

Là Công Ty Cho Vay & Đầu Tư do nhóm doanh nhân trẻ đang làm việc cho những công ty lớn của Mỹ chuyên về tài chính thực hiện.

JNIG làm việc trên tất cả các tiểu bang của Mỹ, Canada, Úc và nhiều nước phát triển khác.  Trụ sở làm việc tại Houston, TX.

 

CHO VAY TIỀN MUA TIỆM NAILS - MỞ NHÀ HÀNG - KINH DOANH - NHÀ ĐẤT - SHOPPING CENTERS

 

 

JNIG cung cấp tất cả các nhu cầu về tài chính như:

 • Vay tiền để làm business (mở tiệm nails, nhà hàng, văn phòng bác sĩ…)
 • Vay tiền mua nhà, đất đai, các trung tâm thương mại, hotels, siêu thị…
 • Vay tiền để kinh doanh nhà đất (mua đi bán lại)
 • Vay tiền mua những trang thiết bị cho những công ty lớn
 • Vay tiền sang nhượng business, mua franchise…
 •  

JNIG đầu tư cho những dự án đạt những tiêu chuẩn sau:

 • Business đó tạo nên lợi nhuận cao với chi phí thấp tỷ lệ ¼
 • Business đó không có nhiều rủi ro
 • Người điều hành business đáng tin cậy và đủ sự tín nhiệm
 • Đã hoạt động từ 4 tháng trở lên và có lời ít nhất tỷ lệ 1/3
 • Gross income hằng tháng từ $10,000 trở lên
 • Business bank account có từ $5,000 trở lên trong 3 tháng gần nhất
 • Có kế hoạch phát triển trên nhiều quốc gia khác
 • Để JNIG xem xét đầu tư cho bất kỳ business nào, xin email những chi tiết sau về tre247online@gmail.com:
 • Business Bank Statements của 4 tháng gần nhất
 • Tax return của cá nhân và business trong 2 năm gần nhất
 • Bản mô tả sản phẫm/dịch vụ của business đó
 • Bản thông tin về business: Legal name, Federal Tax #, Address…
 
Mời Quý Vị Xem chi tiết các tin liên quan ở sau đây:
 1. ​Cho Vay Tất Cả Các Nhu Cầu Về Tài Chính
 2. Cho Vay Tiền Mua Tiệm Nails - Mở Nhà Hàng - Kinh Doanh - Nhà Đất - Shopping Centers
 3. Hồ Sơ Xét Duyệt Cho Vay.
For more information call/text us at (678) 971 - 7597
Email: tre247online@gmail.com
JNIG cam kết bảo mật tuyệt đối tất cả các thông tin tài khoản cá nhân của khách hàng!

Tin liên quan