Cơ Hội Làm Chủ Tiệm Nail Lớn Good Income In Dallas Richardson TX

Area: Richardson, Texas / Phone:(214) 308-8364 / Zipcode: 75082

Sang Tiệm Nails Good income In Dallas Richardson TX


 
Cơ hội làm chủ tiệm nails lớn good income vùng Dallas Richardson. Cần sang lại tiệm nail mới open 3 tháng, income cao, tiệm có 30 ghế, 14 bàn. Giá bán $500k. Vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết: 214-308-8364. 
Tiệm cũng đang cần thợ biết làm bột, chân tay nước. Bao lương theo khả năng. Mọi chi tiết liên lạc số phone 214-308-8364. Thank you!
 
Cơ Hội Làm Chủ Tiệm Nail Lớn Good Income In Dallas Richardson TX
Sang Tiệm Nail Good Income In Dallas Richardson TX
Cơ Hội Làm Chủ Tiệm Nail Lớn Good Income In Dallas Richardson TX
Sang Tiệm Nail Good Income In Dallas Richardson TX
Dallas Richardson, TX 75082

Tin liên quan