Deluxe Nails Cần Thợ Nails Gấp Bao Lương $800 And Up

Area: Little Rock, Arkansas / Phone:(501) 821-3915 / Zipcode: 72223
Tiệm Ở chenal pkwy , khu mỹ trắng 100%. Cần thợ nail nữ có kinh nghiệm làm bột và tay chân nước income hơn $1200 một tuần. Tùy theo khả năng ,có bằng ARkansas và biết làm shellac. Thật lòng xin goi (469) 877-2588 Hoặc gọi số : (501) 821-3915. New-new-new. Để biết thêm chi tiếc .thanks (469) 877-2588

Tin liên quan