Deluxe Nails Cần Thợ Nails Gấp Bao Lương $800 And Up

Area: Little Rock, Arkansas / Phone:(469) 877-2588 / Zipcode: 72223

Tiệm Ở chenal pkwy , khu mỹ trắng 100%. Cần thợ nail nữ có kinh nghiệm làm bột và tay chân nước income hơn $1200 một tuần. Tùy theo khả năng ,có bằng ARkansas và biết làm shellac. 

Tin liên quan