Gấp Gấp Cần Nhiều Thợ Nail Ở Anderson IN

Area: Anderson, Indiana / Phone:(765) 212-9922 / Zipcode: 46016
Gấp Gấp Cần Nhiều Thợ Nail Ở Anderson IN.
 Tiệm cần gấp nhiều thợ nail biết làm tay chân nước, bột, làm đủ thứ càng tốt. Bao lương nếu muốn. Income $ 1,500 trở lên. Tiệm làm 6 ngày / tuần.
 Thợ n..a..m n.ữ đều nhận. Chỗ làm vui vẻ, không khí làm việc như gia đình. Chia turn công bằng. 
Gọi đi làm luôn. Vui lòng text / call: (765) 212-9922 / (951) 809-2377 (C). Để lại lời nhắn nếu bận không kịp nghe phone. 
Thank you for reading!
 2040 S Scatterfield Rd suite f Anderson, IN 46016

Tin liên quan