Magic Nails Cần thợ Nail

Area: Willowbrook, Illinois / Phone:630 325 5979 / Zipcode: 60527
Cần thợ Nail biết làm bột và chân tay nước, bao từ $800 trở lên quanh năm. Tiệm vùng Mỹ trắng, tip cao. Cách Oakbrook Mall 5 phút. Anh chị nào muốn bao thêm cứ việc hỏi. Xin liên lạc số tiệm 630 325 5979, số cell 708 888 2888 Willowbrook

Tin liên quan