Nhà Hàng Việt Nam In San Antonio

Area: San Antonio, Texas / Phone:(209) 203-0938 /
Nhà hàng Việt Nam ở thành phố San Antonio cần tuyển: Quản lý, service, bếp, phụ bếp, tạp vụ, người phụ dọn dẹp nhà hàng. Lương thỏa thuận. Không khí làm việc vui vẻ như gia đình. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 209-203-0938 or 210-352-2534

Tin liên quan