Royal Nail & Spa Cần gấp thợ Nails !

Area: Mountain Home, Arkansas / Phone:(870) 736-0902 / Zipcode: 72653
Tiệm đang cần gấp 1 thợ bột giỏi có bằng nails ( biết làm Pink & White ) - 1 thợ làm tay chân nước -( ưu tiên vợ chồng - ưu tiên bằng Arkansas ) . Thợ bột bao $800/ 6 ngày -thợ tay chân nước bao $600-$700/ 6 ngày tuỳ khả năng . Tiệm rộng - làm vui vẻ - khách mỹ trắng rất dễ chịu - tip cao . Có phòng riêng cho thợ . Tel: (870) 736-0902 gặp anh Bee

Tin liên quan